RDP - Roda de Premsa
PDG - Passi de Gràfics
EST - Estrena

AGENDA TEATRAL

       

16/07/2018 17/07/2018 18/07/2018 19/07/2018 20/07/2018 21/07/2018 22/07/2018
  12:30
PALAU DE LA VIRREINA
RDP. Rocio Molina

12:30
SGAE
Presentació de l'Anuari de la Música 2018

11:00
PALAU DE LA VIRREINA
RDP. Jan Fabre (Grec)

12:00
PALAU DE LA VIRREINA
RDP. Grec en família (Grec)

11:00
FÀBRICA MORITZ
RDP. Presentació del festival TNT

   


* Per incloure actes o efectuar rectificacions i consultes, adreceu-vos a la Secretària d’ADETCA, Helena Jorge. Tel. 93 309 79 00 - info@adetca.com

* Les dades d’aquesta agenda són subministrades pels propis interessats. ADETCA no es fa responsable de possibles canvis o suspensions.