RDP - Roda de Premsa
PDG - Passi de Gràfics
EST - Estrena

AGENDA TEATRAL

       

14/08/2017 15/08/2017 16/08/2017 17/08/2017 18/08/2017 19/08/2017 20/08/2017
    12:00
TEATRE TANTARANTANA
RDP Claqué o no (DARA - El Cicló)

21:00
TEATRE TANTARANTANA
EST Claqué o no (Dara � El Cicló)

     


* Per incloure actes o efectuar rectificacions i consultes, adreceu-vos a la Secretària d’ADETCA, Helena Jorge. Tel. 93 309 79 00 - info@adetca.com

* Les dades d’aquesta agenda són subministrades pels propis interessats. ADETCA no es fa responsable de possibles canvis o suspensions.