RDP - Roda de Premsa
PDG - Passi de Gràfics
EST - Estrena

AGENDA TEATRAL

       

21/10/2019 22/10/2019 23/10/2019 24/10/2019 25/10/2019 26/10/2019 27/10/2019
12:00
TEATRE LLIURE DE GRÀCIA
Acte Apropa Cultura

20:30
TEATRE ROMEA
Est. Viejo amigo Cicerón

11:00
CCCB
RDP.GRRRLS!!!

12:30
SALA BECKETT
RDP.FUCK YOU MODERN FAMILY + RITA

13:00
LA VILLARROEL
Rdp. Una història real

20:00
TEATRE CONDAL
EST. El pare de la núvia

20:30
TEATRE EÒLIA
Est. Tartuf

20:30
TEATRE AKADÈMIA
Est. Hamlet

10:00
TEATRE DE LLIURE GRÀCIA
RDP. Mystery magnet

20:00
TEATRE NACIONAL
EST. La mort i la primavera

20:00
SALA BECKETT
Est. Fuck you modern family

11:00
BARCELONA
Rdp. "20 anys no són ná"

12:30
BARCELONA
Rdp. Festival de Teatre Jove

20:00
TEATRE LLIURE DE MONTJUÏC
EST. Tierras del Sud (Espai Lliure)

17:00
TEATRE NACIONAL
EST. La nena dels pardals (Sala tallers)

20:00
TEATRE LLIURE DE GRÀCIA
EST. Mystery Magnet

 


* Per incloure actes o efectuar rectificacions i consultes, adreceu-vos a la Secretària d’ADETCA, Helena Jorge. Tel. 93 309 79 00 - info@adetca.com

* Les dades d’aquesta agenda són subministrades pels propis interessats. ADETCA no es fa responsable de possibles canvis o suspensions.