RDP - Roda de Premsa
PDG - Passi de Gràfics
EST - Estrena

AGENDA TEATRAL

       

22/04/2019 23/04/2019 24/04/2019 25/04/2019 26/04/2019 27/04/2019 28/04/2019
    12:00
TEATRE POLIORAMA
RDP. Crimen y Telón

20:00
SALA BECKETT
Assaig amb premsa La lleugeresa i altres cançons.

21:00
TEATRE TANTARANTANA
EST. Atlàntida 92

11:00
TEATRE POLIORAMA
PDG. Crimen y Telón

12:00
TEATRE POLIORAMA
RDP. Crimen y Telón

20:00
TEATRE NACIONAL (Magatzems)
EST. Stabat mater

20:00
GRAN TEATRE DELLICEU
EST. Ballet de l'Òpera de Lyon

20:00
TEATRE TANTARANTANA
EST. Orationibus #SR

20:00
SALA BECKETT
EST. La lleugeresa i altres cançons.

20:30
BIBLIOTECA DE CATALUNYA
EST. Un, ningú i cent mil

20:30
TEATRE POLIORAMA
EST. Crimen y Telón

12:00
TEATRE NACIONAL
RDP. Orsini

   


* Per incloure actes o efectuar rectificacions i consultes, adreceu-vos a la Secretària d’ADETCA, Helena Jorge. Tel. 93 309 79 00 - info@adetca.com

* Les dades d’aquesta agenda són subministrades pels propis interessats. ADETCA no es fa responsable de possibles canvis o suspensions.