RDP - Roda de Premsa
PDG - Passi de Gràfics
EST - Estrena

AGENDA TEATRAL

       

13/01/2020 14/01/2020 15/01/2020 16/01/2020 17/01/2020 18/01/2020 19/01/2020
10:00
ESCENARI JOAN BROSSA
Rdp. Greta & Friday

12:00
TEATRE TANTARANTANA
RDP. Peggy Pickit ve el rostro de Dios.

20:00
GRAN TEATRE DEL LICEU
EST. Aïda

20:30
LA VILLARROEL
Est. Pensem - Cicle Off

11:00
TEATRE LLIURE DE MONTJUÏC
Rdp. It don't worry me

12:30
SALA BECKETT
Rdp. " Celebraré mi muerte"

11:00
MERCAT DE LES FLORS
Rdp. "Absències" d'Andrés Corchero

13:00
GRAN TEATRE DEL LICEU
RdP.Javier Camarena

20:00
SALA BECKETT
Est. Celebraré mi muerte

20:30
EL MALDÀ
Est. Alhayat o la suma dels dies

21:00
TEATRE TANTARANTANA
EST. Peggy Pickit ve el rostro de Dios

09:00
TEATRE ROMEA
Pdg. Hip Hop Big

10:30
GRAN TEATRE DEL LICEU
RDP. Concurs Tenor Viñas

20:00
TEATRE LLIURE DE MONTJUÏC
EST. It don't worry me

20:30
SALA BECKETT
Est. Herencia abandonada

11:00
TEATRE LLIURE DE MONTJUÏC
RDP. @Katharsis: Drei Schwestern + Oblivion + Hybridation + C Languace tipo P, Ocells - textos - Onades + el candidat (O candidata) + Batalla de gallos

17:00
TEATRE CAPITOL
Est. Godoy 1941

21:00
BARTS
Est. Descabellado - Jandro

20:00
JOVE TEATRE REGINA
Est. La filla del Mar.

21:30
BARTS
Est. Jammning on tour

12:30
EL MALDÀ
Est. Cicle al cel mos vegem tot plegats* Per incloure actes o efectuar rectificacions i consultes, adreceu-vos a la Secretària d’ADETCA, Helena Jorge. Tel. 93 309 79 00 - info@adetca.com

* Les dades d’aquesta agenda són subministrades pels propis interessats. ADETCA no es fa responsable de possibles canvis o suspensions.