RDP - Roda de Premsa
PDG - Passi de Gràfics
EST - Estrena

AGENDA TEATRAL

       

03/08/2020 04/08/2020 05/08/2020 06/08/2020 07/08/2020 08/08/2020 09/08/2020
             


* Per incloure actes o efectuar rectificacions i consultes, adreceu-vos a la Secretària d’ADETCA, Helena Jorge. Tel. 93 309 79 00 - info@adetca.com

* Les dades d’aquesta agenda són subministrades pels propis interessats. ADETCA no es fa responsable de possibles canvis o suspensions.