RDP - Roda de Premsa
PDG - Passi de Gràfics
EST - Estrena

AGENDA TEATRAL

       

06/07/2020 07/07/2020 08/07/2020 09/07/2020 10/07/2020 11/07/2020 12/07/2020
  11:00
TEATRE L'ATLANTIDA DE VIC
Presentació de la programació del MMVV 2020

12:00
TEATRE VICTÒRIA
RdP.+ PsG. Brodas Bross "around de world" (Festival Cruïlla)

  11:00
TEATRE GREC
RdP Grec: Connexió Teatre Llatinoamerica

   


* Per incloure actes o efectuar rectificacions i consultes, adreceu-vos a la Secretària d’ADETCA, Helena Jorge. Tel. 93 309 79 00 - info@adetca.com

* Les dades d’aquesta agenda són subministrades pels propis interessats. ADETCA no es fa responsable de possibles canvis o suspensions.