ADETCA

L’ASSOCIACIÓ D’EMPRESES DE TEATRE DE CATALUNYA (ADETCA), neix al 1992 amb l’objectiu de vetllar pel desenvolupament del teatre d’iniciativa privada en qualsevol de les seves manifestacions; des d'aleshores treballa en la seva promoció i difusió sociocultural i es compromet a oferir a la societat una opció teatral plural, lliure i independent.

L'àmbit d'actuació és Catalunya, i la representativitat que ostenta, així com la seva voluntat participativa, han fet d'ADETCA una interlocutora necessària per a les institucions públiques i privades que intervenen en l'activitat escènica del país, i una entitat predisposada i interessada en tot allò que concerneixi al desenvolupament cultural de Catalunya.

En l’actualitat, ADETCA té associades 52 empreses dedicades a la producció, exhibició i distribució teatral.

ADETCA és sòcia de la Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza (FAETEDA), forma part del Consell General de l’ICEC i del Consell de la Cultura de Barcelona.

Dossier presentació ADETCA (pdf)