Don Pasquale

Marta Vilageliu: marta.vilageliu@liceubarcelona.cat Joana Lladó: joana.llado@liceubarcelona.cat

La Trena

Helena Gràcia hgracia@focus.cat

Absències

Anna Narbona premsa@salabeckett