C. Garbo

Maria Permanyer i Bailac mpermanyer@comedianet.com 650 19 09 59

La font de la pólvora

Pendent confirmació títol espectacle i sala Núria Martorell nmartorell@tnc.cat 93 3065700- Ext 680