Catalunya aixeca el teló

2a. EDICIÓ: Temporada Teatral 2003-2004

2a. EDICIÓ: Temporada Teatral 2003-2004.
Celebrada el 9 de setembre de 2003 al TNC