Campanyes

Bonus cultura

El BONUS CULTURA va ser una iniciativa impulsada per 5 entitats del sector cultural (ADETCA, ASACC, Cambra del Llibre de Catalunya, Gremi de Cinemes de Catalunya i Gremi de Llibreters de Catalunya), que comptava amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, durant el context de pandèmia i que va finalitzar el desembre de 2021, i que tenia com a objectiu incentivar el consum cultural en el sector empresarial de la cultura de Barcelona:

 • teatres i sales d’arts escèniques: compra d’entrades d’espectacles escènics
 • cinemes: compra d’entrades de cinemes
 • llibreries: compra de llibres excepte llibres de text
  (llibreries enteses com a establiments oberts al públic adreçats principalment a la venda de llibres)
 • sales de música: compra d’entrades de concerts

Tant la gestió de l’usuari com la dels establiments adherits es gestionava a través d’una plataforma logística online dissenyada i gestionada pel TRESC.

El BONUS CULTURA tenia un valor de 40€ o 20€. L’usuari paga 30€ o 15€ [+ 1€ de despeses de gestió] i l’Ajuntament de Barcelona li afegeix 10€ o 5€.

 

Condicions

 • El BONUS CULTURA s’adquiria a través de la web del projecte: bonuscultura.com/barcelona
 • No hi havia límit de compra de BONUS CULTURA per usuari, ni tampoc de nombre de BONUS CULTURA a ser utilitzats en una mateixa compra.
 • Era vàlid per a qualsevol compra en els establiments adherits a la iniciativa realitzada a partir de la seva entrada en vigor i fins al 31/12/2020. Dins del termini establert, es permetia la compra d’entrades corresponents a sessions de cinema, concerts i espectacles posteriors a aquesta data.
 • El BONUS CULTURA permetia la compra d’entrades o llibres en un únic acte de compra, identificable amb un codi únic.
 • En cas que el valor de la compra fos superior al valor del BONUS CULTURA l’usuari hauria d’abonar la diferència. Si el valor de la compra era inferior al valor del BONUS CULTURA, l’establiment lliurava a l’usuari un val de compra personalitzat pel valor diferencial, a gaudir en el mateix establiment durant un temps limitat fins a esgotar el seu valor. La diferència no podia tornar-se en diners en efectiu en cap cas.
 • Un cop adquirit el BONUS CULTURA no s’admetien canvis ni devolucions de l’import.
 • Les entitats i els establiments adherits a aquesta iniciativa no garantien l’autenticitat de BONUS CULTURA no adquirits a través de la plataforma oficial, declinant-se tota responsabilitat.
 • La validesa quedava supeditada a la presentació del BONUS CULTURA complet i en bones condicions, així com a l’acreditació de la identitat de l’usuari.
 • L’organització es reservava la possibilitat de denegar el bescanvi del BONUS CULTURA quan els seus sistemes interns d’identificació alertessin sobre la possibilitat d’irregularitats en la transacció.

Enllaços d'interès