Campanyes

Bonus cultura

El BONUS CULTURA és una iniciativa impulsada per 5 entitats del sector cultural (ADETCA, ASACC, Cambra del Llibre de Catalunya, Gremi de Cinemes de Catalunya i Gremi de Llibreters de Catalunya), que compta amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, que té com a objectiu incentivar el consum cultural en el sector empresarial de la cultura de Barcelona:

 • teatres i sales d’arts escèniques: compra d’entrades d’espectacles escènics
 • cinemes: compra d’entrades de cinemes
 • llibreries: compra de llibres excepte llibres de text
  (llibreries enteses com a establiments oberts al públic adreçats principalment a la venda de llibres)
 • sales de música: compra d’entrades de concerts

Tant la gestió de l’usuari com la dels establiments adherits es gestiona a través d’una plataforma logística online dissenyada i gestionada pel TRESC.

El BONUS CULTURA té un valor de 40€. L’usuari paga 30€ [+ 1€ de despeses de gestió] i l’Ajuntament de Barcelona li afegeix 10€.

 

Condicions

 • El BONUS CULTURA s’adquireix a través de la web del projecte: bonuscultura.com/barcelona
 • No hi ha límit de compra de BONUS CULTURA per usuari, ni tampoc de nombre de BONUS CULTURA a ser utilitzats en una mateixa compra.
 • Serà vàlid per a qualsevol compra en els establiments adherits a la iniciativa realitzada a partir de la seva entrada en vigor i fins al 30/04/2021. Dins del termini establert, es permet la compra d’entrades corresponents a sessions de cinema, concerts i espectacles posteriors a aquesta data.
 • El BONUS CULTURA permet la compra d’entrades o llibres en un únic acte de compra, identificable amb un codi únic.
 • En cas que el valor de la compra sigui superior al valor del BONUS CULTURA l’usuari haurà d’abonar la diferència. Si el valor de la compra sigui inferior al valor del BONUS CULTURA, l’establiment lliurarà a l’usuari un val de compra personalitzat pel valor diferencial, a gaudir en el mateix establiment durant un temps limitat fins a esgotar el seu valor. La diferència no podrà tornar-se en diners en efectiu en cap cas.
 • Un cop adquirit el BONUS CULTURA no s’admeten canvis ni devolucions de l’import.
 • Les entitats i els establiments adherits a aquesta iniciativa no garanteixen l’autenticitat de BONUS CULTURA no adquirits a través de la plataforma oficial, declinant-se tota responsabilitat.
 • La validesa queda supeditada a la presentació del BONUS CULTURA complet i en bones condicions, així com a l’acreditació de la identitat de l’usuari.
 • L’organització es reserva la possibilitat de denegar el bescanvi del BONUS CULTURA quan els seus sistemes interns d’identificació alertin sobre la possibilitat d’irregularitats en la transacció.

Enllaços d'interès