El certificat COVID necessari només en teatres amb bars sense separació física de l’entrada de públic
El certificat COVID necessari només en teatres amb bars sense separació física de l’entrada de públic
Avui ja s’ha publicat al DOGC la nova resolució SLT/3512/2021, de 25 de novembre, per la qual s’estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, i que és vigent 14 dies a partir d’avui.

Els aspectes més destacats per al nostre sector són:

ART. 8 – ÚS DEL CERTIFICAT COVID

– CERTIFICAT COVID emès per un servei públic de salut que certifiqui que la persona titular del certificat:

  • està vacunada contra la COVID
  • té un PCR negatiu (últimes 72h)
  • ha passat la COVID (darrers 6 mesos)
– MENORS DE 12 ANYS: no necessiten certificat COVID.

– CONTROL D’ACCÉS: cal designar personal per al control d’accessos, encarregat de fer la comprovació del certificat (validació certificat i identitat).

– CARTELL INFORMATIU: a l’entrada dels locals, establiments o espais, s’ha de col·locar un cartell en una zona visible on s’informi a les persones usuàries de la necessitat de certificat i de la conservació de les dades personals acreditades (descarregar pdf).

ART. 12 – ACTIVITATS CULTURALS, D’ESPECTACLES PÚBLICS, RECREATIVES I ESPORTIVES I ASSEMBLEES D’ENTITATS

El canvi més substancial és per aquelles sales i teatres amb activitat de bar i restaurant:

  • Espais amb activitats de restauració subjectes a les condiccions dels articles 8 (ús del certificat COVID) i 14 (activitats d’hostaleria i restauració).
  • Activitats a peu dret subjectes a les condicions dels articles 8 (ús del certificat COVID) i 20 (activitats recreatives i musicals).