Els teatres de Proximitat convoquen Concurs de Textos
Els teatres de Proximitat convoquen Concurs de Textos

Les 10 sales de proximitat agrupades sota el segell #onelteatrebatega impulsen una nova iniciativa i obren convocatòria conjunta de textos i projectes inèdits .

 

Els teatres de proximitat busquen propostes inèdites, és a dir que no s’hagin produït ni estrenat i que estiguin pensades per l’espai escènic d’un teatre de proximitat. L’objecte d’aquesta convocatòria és estimular la labor de creació de totes les tendències teatrals amb la finalitat d’afavorir la promoció i difusió de les arts escèniques contemporànies.

Volen promoure el teatre contemporani, posant el focus en les autores i autors catalans, apostar per dramatúrgies novelles, fer un teatre en el qual el públic si sentí representat, crear vincles amb altres agents culturals i socials dels nostres barris i extrapolar-los a la resta del territori, apropar al màxim l’experiència teatral a l’espectador i ser una incubadora de nous creadors.

Termini de presentació de propostes: del 25 de Gener 2021 al 25 de Març 2021. Només es valoraran les propostes que arribin durant aquests dies.

Les propostes han de ser inèdites i pensades per l’espai escènic d’un teatre de proximitat, tot i que, també es valoraran espectacles estrenats que no hagin realitzat més de 5 representacions.

 

Si voleu participar, heu d’enviar:

1. Text sencer inèdit o escaleta de tota la proposta amb algunes escenes per veure com dialogueu i el to que tindria tot plegat.

2. Dossier de l’obra amb un pressupost econòmic de producció i explotació

De manera opcional en el cas que es tingui enregistrat l’espectacle es pot adjuntar en material que ens feu arribar.

No es valoraran propostes que tinguin més de 5 intèrprets i que no estiguin pensades per l’espai escènic d’alguna de les sales que conformen els teatres de proximitat.

* És obligatori que envieu el punt 1 i el punt 2.

Si teniu part de l’equip tancat, no és cap problema, tampoc ho és el fet que sigueu una companyia, sempre que la proposta sigui inèdita.

Per a més informació:   projectes@teatresdeproximitat.cat

 

Una iniciativa impulsada per les 10 sales de proximitat agrupades sota el segell #Onelteatrebatega amb el suport d’ADETCA.