I Congrés Internacional d’Espectadors de Teatre
I Congrés Internacional d’Espectadors de Teatre

El I Congrés Internacional d’Espectadors de Teatre s’ha celebrat al teatre Romea del 24 al 26 d’octubre. En aquesta primera edició, s’ha abordat el full de ruta a seguir per promoure, desenvolupar i aportar canvi i innovació al sector de les arts escèniques a partir del paper que juguen els espectadors, focalitzant tres línies de treball prioritàries: diversitat, participació i transversalitat.

Cal destacar la bona acollida que ha tingut l’esdeveniment, al qual hi van assistir un total de 625 espectadors provinents dels cinc continents. Com a resultat s’ha elaborat el manifest de Barcelona sobre els espectadors de teatre, on es fa referència a les necessitats, desitjos, creences i pensaments de l’audiència, amb la finalitat d’aconseguir una relació òptima entre l’escena i el públic.

Donat l’èxit de la iniciativa, el Congrés comptarà amb una segona edició, també a Barcelona, la tardor de 2024.