Informe: L’impacte de la Covid a les Arts de Carrer
Informe: L’impacte de la Covid a les Arts de Carrer

La Fundació Carulla amb la col·laboració de l‘Associació Plataforma d’Arts de Carrer i Street Arts Manifesto, han elaborat l’Informe sobre l’impacte de la pandèmia a les arts de Carrer.

La Fundació Carulla treballa per situar la cultura i les arts com un dels eixos per respondre a la realitat actual, fent-se contínumant preguntes sobre com volem viure i quin paper ha de tenir la cultura.

Preocupats per l’estat del sector de les arts de carrer i entenent el carrer com l’espai cultural per excel·lència al qual tothom té accés, van decidir posar en marxa el programa SOS Cultura, unes beques que combinaven dos objectius: donar suport alscreadors de carrer i potenciar projectes culturals a l’espai públic per donar resposta als efectes de la Covid-19. En aquest marc, es van plantejar aprofundir més en el coneixement de com està afectant la pandèmia els creadors i creadores de carrer i van fer una aliança amb les organitzacions Street Arts Manifesto i la Plataforma d’Arts de Carrer.

El resultat d’aquesta aliança és una enquesta plantejada als participants de les beques SOS Cultura i a la base social de les altres dues entitats.
La consulta es va portar a terme entre dimarts 13 d’octubre i dilluns 19 d’octubre del 2020, i la van respondre 304 creadors.

Els resultats de la consulta i les conclusions que es presenten a l’informe, reforcen la necessitat de confluir i de generar iniciatives conjuntes per acompanyar i enfortir aquest sector i, posen de manifest que cal invertir en el sector de les arts de carrer per donar suport a les eines que permetran aportar llum a l’emergència emocional que estem vivint.