L’Ajuntament de Barcelona i les entitats impulsores, prorroguen la campanya de Bonus Cultura
L’Ajuntament de Barcelona i les entitats impulsores, prorroguen la campanya de Bonus Cultura

El BONUS CULTURA és una iniciativa impulsada per 5 entitats del sector cultural (ADETCA, ASACC, Cambra del Llibre de Catalunya, Gremi de Cinemes de Catalunya i Gremi de Llibreters de Catalunya), que compta amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, que té com a objectiu incentivar el consum cultural en el sector empresarial de la cultura de Barcelona. El BONUS CULTURA té un valor de 40€. L’usuari paga 30€ [+ 1€ de despeses de gestió] i l’Ajuntament de Barcelona li afegeix 10€.

L’experiència a Barcelona de la campanya engegada a mitjan de juliol de 2020 ha estat molt positiva. Finalment s’han venut i validat prop de 80.000 unitats, concretament 78.373 (el que suposa una aportació municipal de 783.730€), dels quals el 87% corresponen a entrades de teatre.

És per això que, per al 2021, l’Ajuntament de Barcelona -amb la col·laboració de les entitats impulsores del projecte (entre les quals hi ha ADETCA)- ha autoritzat la pròrroga dels BONUS CULTURA en 2 trams:

  • 25.000 BONUS CULTURA més (amb una aportació municipal de 250.000€), des d’ara i fins al 30 d’abril del 2021, amb les mateixes condicions establertes per al 2020:
    • La venda i validació seguirà sent a través del web del BONUS CULTURA, plataforma logística online dissenyada i gestionada pel TRESC.
    • Igualment, serà vàlida la integració dels BONUS CULTURA en la venda de l’abonament dels teatres de proximitat
    • En general, els BONUS CULTURA comprats el 2020, però no validats encara, seran vàlids fins al 30 d’abril del 2021
  • 100.000 BONUS CULTURA més (amb una aportació municipal d’1.000.000€), que es posaran en marxa a finals del 1r trimestre de l’any, afegint-se als del primer tram; ara s’estan estudiant novetats a incorporar en aquest 2n tram.