L’Estatut de l’Artista ja té full de ruta per al 2022
L’Estatut de l’Artista ja té full de ruta per al 2022

El 22 de desembre del 2021 es va celebrar la reunió de la Comissió Interministerial per al desenvolupament de l’Estatut de l’Artista, presidida per la vicepresidenta segona del Govern i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, i el ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta .

La Comissió, que té com a objectiu el desenvolupament dels preceptes de l’Estatut de l’Artista, ha definit el full de ruta d’actuació per al proper 2022 i ha abordat la bateria de mesures i modificacions normatives que afecten el RD 1435/1985, reial decret vertebrador activitats artístiques.

Segons la informació del Ministeri de Cultura i Esport, els canvis normatius abordats competeixen a diversos àmbits de regulació de l’Estatut. Entre ells, destaca atorgar més seguretat jurídica al concepte de treballador d’espectacles públics. En aquest sentit, un dels reptes és identificar els treballadors/ores, diferents dels artistes, que per treballar en els mateixos termes d’intermitència i temporalitat haurien de tenir un tractament similar.

La Comissió també ha avançat en una delimitació per evitar la proliferació de falsos autònoms i millorar el concepte d’ocupador, fent menció expressa al paper de les administracions públiques en la contractació d’artistes. D’aquesta manera, es busca frenar les formes d’abús de la temporalitat, reformular el règim de contractació actual i inserir mecanismes de flexibilitat en el marc de la negociació col·lectiva. D’altra banda, des del Ministeri de Treball s’està negociant, en diàleg amb el SEPE, una atenció específica en la gestió de prestacions per desocupació del col·lectiu, donant una resposta més efectiva a les demandes i necessitats.

El gener del 2022, s’obrirà la taula de diàleg i es presentarà una proposta per millorar la protecció social dels professionals de la cultura. Cal assenyalar la importància de la col·laboració entre els set ministeris implicats en el desenvolupament de l’Estatut de l’Artista, així com el diàleg permanent que s’ha tingut amb els sectors culturals, i fins a 25 associacions han participat en aquestes reunions.