L’Observatori de la Cultura publica l’informe “La cultura a Espanya 2020”
L’Observatori de la Cultura publica l’informe “La cultura a Espanya 2020”

Fundació Contemporània presenta els resultats de la seva consulta anual del 2020. Amb aquesta consulta extraordinària realitzada al desembre de 2020, s’ha volgut analitzar l’impacte de la pandèmia al nostre sector.

Per una banda, l’infrome reprèn i amplia l’anàlisi de les conseqüències d’aquesta crisi per la cultura, i per l’altra, malgrat haver estat un any de grans dificultats, ha volgut conintuar la sèrie anual ordiària per mostrar que el nostre sector ha desenvolupat una oferta cultural molt àmplia i de qualitat a tota la geografia espanyola.

Per dur a terme aquesta consulta, s’ha enviat un qüestionari a un grup d’experts format per més de mil professionals de primer nivell de diferents àmbits de la nostra cultura: escriptura, art, direcció i interpretació, música, arquitectura i creació de tots els camps; responsables de fundacions, direcció de museus, centres i institucions culturals; editorials, empreses productores i promotores, galeristes i responsables d’indústries culturals; comissariat d’exposicions, gestió cultural i professionals de sector, així com a responsables d’àrees i institucions culturals de l’administració pública central, autonòmica i municipal.

En aquesta nova edició de l’Observatori de la Cultura, el qüestionari ha estat contestat durant el mes de desembre de 2020 per 472 membres del panell, dels quals un 51,0% treballen en una organització cultural pública, un 36,5% en una organització cultural privada i el 12,6% com a professionals independents del sector.