Mesures per donar suport i reforçar el sector cultural
Mesures per donar suport i reforçar el sector cultural

Benvolguts socis i sòcies,
Us informem que el Consell de Ministres ha aprovat avui un paquet de mesures per donar suport i reforçar el sector cultural en la crisi sanitària, per un valor de 76,4 milions d’euros.

Entre les principals mesures, cal destacar:

  • Accés extraordinari a la prestació per desocupació per als treballadors de la cultura que, donada la seva intermitència, no estaven emparats pels mecanismes de cobertura establerts fins a la data. Per tant, els artistes podran accedir de manera extraordinària a la prestació de desocupació per un període de fins a 180 dies, segons el temps d’ocupació cotitzat l’any anterior.
  • S’emetran avals per un import de 780 milions d’euros, a través de CREA SGR, amb línies de finançament específiques per a tot el sector cultural. Cada  àmbit del sector cultural accedirà a un mínim de 40 milions d’euros, podent obtenir liquiditat immediata i específica.
  • En matèria de subvencions, es possibilita l’abonament de les despeses subvencionables realitzades, quan els projectes o activitats no s’hagin pogut dur a terme, total o parcialment, a causa del COVID-19. Tanmateix, els professionals del sector artístic podran percebre bestretes i indemnitzacions en cas d’ajornament o cancel·lació de les actuacions contractades amb el sector públic, sempre i quan els contractes no excedeixin els 50.000 €.
  • Es destinaran 38,2 milions d’euros per al sector de les arts escèniques i de la música, que seran ajuts extraordinaris amb caràcter excepcional, que tenen en compte aquesta nova situació. Aquests ajuts volen donar suport al manteniment de les estructures d’arts escèniques i musicals, així com a  les activitats escèniques i musicals i projectes culturals.
  • S’han incrementat en 5 punts percentuals els incentius fiscals del mecenatge, a fi d’estimular la participació privada en la cultura.

Creiem que podem felicitar-nos tots per aquest primer resultat, producte de diverses setmanes de negociació, on ADETCA ha jugat un rol fonamental. Seguirem treballant en l’adopció de més mesures i us anirem informant de totes les accions al respecte.