S’activa el Pla integral del Teatre de Catalunya
S’activa el Pla integral del Teatre de Catalunya

Després de l’aturada a causa de la pandèmia s’han reiniciat les trobades de sector per avançar en la implantació del Pla Integral del Teatre de Catalunya (PIT).

Actualment estem en fase de revisió de tot allò que es va treballar i validar a través de grups de treball abans de la pandèmia, s’ha afegit una addenda que incorpora nous aspectes que han sorgit amb la COVID i després es treballarà en el Pla d’Impuls, que pretén concretar en actuacions pràctiques, calendaritzades i pressupostades, allò proposat al PIT.