Speer

Marc Gall mgall@comedianet.net

La Principessa filosofa

GRAN TEATRE DEL LICEU Est. LA PRINCIPESSA FILOSOFA *martin.zaragueta@liceubarcelona.cat

Tannhauser

GRAN TEATRE DEL LICEU Rdp. TANNHAUSER *martin.zaragueta@liceubarcelona.cat

Medea

Sandra Araquistain  saraquis@gmail.com> 607 22 15 30

Medea

Sandra Araquistain  saraquis@gmail.com> 607 22 15 30

Speer

Marc Gall mgall@comedianet.net