Tituba

Sem Pons sem@barccomunicacio.com

Norma

Joana Lladó joana.llado@liceubarcelona.cat

La cupletista

Joan Galí premsa@teatregaudibarcelona.com