El Govern crea el Cens d’Espais de Cultura Responsables
El Govern crea el Cens d’Espais de Cultura Responsables

El Govern ha aprovat el Decret Llei pel qual es crea el Cens d’Espais de Cultura Responsables, mitjançant el qual es donarà difusió als espais culturals que adoptin protocols sanitaris  per prevenir la COVID-19, i que es comprometin a adoptar i aplicar programes d’inclusió social.

Tots els espais que en formin part obtindran el distintiu acreditatiu ”Espai de Cultura Responsable” que podran fer visible a les seves instal·lacions i que serà una garantia de seguretat per a l’espectador davant la Covid19 i un reconeixement per a l’espai com a garantia de la inclusió social.

Per formar part del Cens, caldrà fer una sol·licitud a través del portal de tràmits de la Generalitat de Catalunya: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Cens-dEspais-de-Cultura-Responsables?category=73667a8a-a82c-11e3-a972-000c29052e2c, a partir de dilluns 23 de novembre.

La creació del Cens forma part de les accions que el Departament de Cultura està impulsant per dur a terme la represa de l’activitat en el sector cultural. Des de l’inici de la pandèmia, treballa per preservar la cultura davant de noves restriccions per la crisi sanitària provocada per la Covid-19 i establir una sèrie d’accions que donin cobertura als drets culturals dels ciutadans i a les indústries i als sectors creatius.