Creació d’una taula de diàleg per augmentar el pressupost del Departament de Cultura al 2%
Creació d’una taula de diàleg per augmentar el pressupost del Departament de Cultura al 2%

El Parlament de Catalunya ha aprovat per unanimitat: “Obrir de manera immediata una taula de diàleg amb els Grups Parlamentaris i els diversos sectors culturals per acordar un calendari concret per tal que el pressupost del Departament de Cultura arribi al 2% del total del pressupost de la Generalitat de Catalunya.”

Aquest és un dels punts inclosos en la Proposta de Resolució per donar suport al sector cultural que s’ha presentat i aprovat, entre els quals també cal destacar:

  • Constitució d’una taula de coordinació amb les altres administracions catalanes (Diputacions, Consells Comarcals i Ajuntaments) amb l’objectiu de coordinar esforços vers els sectors culturals.
  • Presentació d’un estudi d’impactes directes i indirectes que ha causat la crisi sanitària en la cultura.
  • Presentació d’un pla de millores de la condició professional en el món de la cultura, elaborat conjuntament amb el CoNCA i el sector que contempli, entre altres mesures, l’elaboració d’un cens d’artistes i creadors professionals i normes específiques en els àmbits laboral, tributari, contractual i formatiu.