La reducció de l’IRPF, entre els nous avenços de l’Estatut de l’Artista
La reducció de l’IRPF, entre els nous avenços de l’Estatut de l’Artista

El ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta, i la ministra d’Hisenda i Funció Pública, María Jesús Montero, van presidir ahir, 21 de setembre, la cinquena reunió de la Comissió Interministerial per a l’elaboració de l’Estatut de l’Artista i van anunciar nous avenços sobre el tema.

PRINCIPALMENT DESTAQUEN TRES MESURES

  • Reducció del 15% al ​​7% dels tipus de retenció a compte de l’IRPF per a artistes, sempre que els rendiments siguin inferiors a 15.000 euros anuals. Aquesta mesura és aplicable tant per als rendiments del treball com per als d’activitat professional, incloent-hi les bestretes per drets d’autor. Pel que fa als contractes artístics de durada inferior a un any, s’ha acordat la reducció del tipus de retenció de l’IRPF passant del 15% al ​​2%.
  • Actualització dels epígrafs de l’impost d’activitats econòmiques (IAE), revisió de l’encaix de les diferents activitats culturals als epígrafs ja existents i millora de les seves definicions. També s’han creat epígrafs nous per atendre l’especificitat d’alguns i algunes professionals com escriptors/es, compositors/es musicals o  guionistes.
  • Inici de grups de treball per a l’estudi i el debat de propostes que adaptin el sistema de prestació per desocupació a les especificitats dels i les artistes.

Més informació aquí.