Presentació de l’informe ‘El sector cultural a Catalunya’
Presentació de l’informe ‘El sector cultural a Catalunya’

 

El CTESC (Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya) ha presentat l’informe El sector cultural a Catalunya, que va aprovar el Ple del Consell en la sessió extraordinària del dia 27 de març de 2023.

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya recomana afavorir la negociació col·lectiva al sector amb impuls del sector públic, si escau, atès que es tracta d’un sector atomitzat i amb dificultats per concretar convenis col·lectius de referència on molts subsectors (dansa, doblatge, etc.) no tenen conveni. També fa 50 recomancions per impulsar aquest sector.