Represa de les activitats dels grups de treball per al Desenvolupament de l’Estatut de l’Artista en matèria laboral, educació, seguretat social i fiscal
Represa de les activitats dels grups de treball per al Desenvolupament de l’Estatut de l’Artista en matèria laboral, educació, seguretat social i fiscal

La Comissió Interministerial, presidida pel ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha celebrat avui dijous 12 de març la seva sisena reunió per fer balanç de les mesures ja en marxa i planificar les properes actuacions atenent les prioritats exposades pel sector en relació al desenvolupament de l’Estatut de l’Artista.

Entre els propers passos destaquen la reforma del règim de autònoms culturals o la reforma de l’oferta formativa de formació Professional per a tècnics d’espectacles en viu i audiovisuals

El contracte laboral artístic de durada determinada o la prestació per desocupació adaptada a la intermitència sobresurten al balanç de mesures ja en marxa.

  • El GRUP DE TREBALL LABORAL té previst abordar la reforma del Reial decret 1435/1985, pel qual es regula la relació laboral especial dels artistes a espectacles públics.
  • El GRUP DE TREBALL DE SEGURETAT SOCIAL tindrà com a prioritat la reforma del règim d’autònoms culturals.
  • El GRUP DE TREBALL D’EDUCACIÓ, amb la premissa de la aprovació de la Llei d’Ensenyaments Artístics que es troba en tràmit parlamentari, plantejarà afavorir la reforma de l’oferta formativa de Formació Professional a tècnics d’espectacles en viu i audiovisuals, amb la creació de noves titulacions reclamades pel sector. També abordarà la revisió dels perfils professionals al Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals.
  • El GRUP DE TREBALL FISCAL tindrà com a acció destacada la implantació de mesures sobre l’IRPF, per abordar el tractament fiscal de rendiments irregulars i revisar el catàleg de deduccions de despeses. Així mateix, proposarà una nova valoració dels epígrafs de l’IAE, davant de la necessitat de vincular-los a la condició d’autònom cultural.

Enllaços d'interès