Ajut extraordinari per a la sostenibilitat econòmica del sector cultural
Ajut extraordinari per a la sostenibilitat econòmica del sector cultural

 

Ajut extraordinari de 750 euros per a la sostenibilitat econòmica del sector cultural que ha vist suspeses les seves activitats per raó de la crisi sanitària a Catalunya.

Davant de la situació de vulnerabilitat econòmica en què es troben molts professionals del sector de la cultura, arran de la crisi sanitària derivada de la COVID-19 els Departaments de Cultura i de Treball, Afers Socials i Famílies han incrementat el pressupost destinat a aquests ajuts dels 3,6 fins als 6,5 milions d’euros.
S’estableix que el criteri per atorgar els ajuts és la presentació dins del termini, que és de 7 dies naturals, sempre que es compleixin els requisits. L’ordre de recepció de les peticions no es tindrà en compte per establir l’atorgament dels ajuts. Amb l’ajut s’espera arribar a més de 8.000 professionals.

El termini de presentació de sol.licituds és Del 27 de novembre fins al 4 de desembre de 2020 (a les 9 del matí).

A qui va destinat aquest ajut?

A les persones professionals i tècniques de les arts escèniques, arts visuals, música i d’altres activitats culturals.

Per a la concessió d’aquests ajuts no es tindrà en compte l’ordre d’arribada de la sol·licitud sinó el nivell d’ingressos de la persona sol·licitant. Per tant, les sol·licituds es poden presentar durant tot el termini establert.

Requisits:

  • Tenir més de divuit anys.
  • Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya.
  • Haver exercit alguna activitat professional, per compte propi, en situació d’alta en el Règim Especial d’Autònoms de la Seguretat Social (RETA), o per compte d’altri, en el Sistema Especial d’Artistes del Règim General de la Seguretat Social, per activitats de les arts escèniques, arts visuals, música, i d’altres activitats culturals, siguin artístiques, tècniques o de docència, suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya, o bé al Règim General de la Seguretat Social per les mateixes activitats, com a mínim 1 dia l’any 2020.
  • El ingressos obtinguts durant els tres primers trimestres de 2020 de la persona beneficiària no han de superar l’import de 13.000 euros bruts.
  • Acreditar de manera fefaent les activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya així com els serveis pels quals havia estat contractada o als quals s’havia compromès.
  • Acreditar que les activitats suspeses han estat cancel·lades per l’entitat o l’empresa organitzadora.

 

Per més informació i sol.licitar l’ajut, cliqueu l’enllaç: Ajut extraordinari per a professionals de la cultura