Ajuts per a la modernització, innovació i creixement de les empreses culturals i creatives
Ajuts per a la modernització, innovació i creixement de les empreses culturals i creatives

ICEC – NEXT GENERATIONSubvencions per a l’acceleració del creixement de les empreses culturals, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

L’objecte d’aquesta línia de subvencions és la concessió de subvencions per a la realització d’inversions estratègiques per l’acceleració del creixement de les empreses culturals, tant persones físiques com jurídiques, dels àmbits de les arts escèniques, de les arts visuals, l’editorial, la música, l’audiovisual i de la cultura digital, en dues modalitats:

a) Modalitat de start up (empreses emergents): s’entén per start up qualsevol empresa que tingui menys de quatre anys des de la seva constitució en el moment de la presentació de la sol·licitud.

b) Modalitat d’empresa consolidada: s’entén per empresa consolidada qualsevol empresa que tingui almenys quatre anys des de la seva constitució en el moment de presentació de la sol·licitud.

Termini de sol.licitud: Del 4 al 23 de maig de 2023, ambdós inclosos

 

MINISTERI DE CULTURA I ESPORT – Ajuts per a la modernització i innovació de les indústries culturals i creatives corresponents a l’any 2023

Aquests ajuts tenen per objecte finançar projectes digitals o tecnològics que contribueixin a modernitzar i innovar les indústries culturals i creatives que actuïn en algun dels sectors següents: arquitectura, arts audiovisuals, arts escèniques, arts plàstiques i visuals, arts interactives, cinema, disseny, gestió cultural, llibres, moda, música i dansa, nous mitjans de comunicació, patrimoni cultural, publicitat, ràdio i televisió i turisme cultural.Els projectes presentats hauran de contribuir a la consecució de les finalitats següents:

  • Promoure les inversions per a la creació i difusió de continguts digitals culturals en productes i serveis, augmentant la qualitat de l’oferta legal de continguts digitals culturals a Internet i millorant-ne l’accés als ciutadans.
  • Promoure les inversions que permetin la modernització, innovació i desenvolupament tecnològic de les indústries culturals i creatives, així com la sostenibilitat mediambiental, en línia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible.
  • Incrementar la generació d’ocupació fomentant el desenvolupament i la professionalització del sector de les indústries culturals i creatives, així com ajudar a la consecució de la igualtat de gènere en el mateix.
  • Impulsar la dinamització, vertebració i internacionalització de les indústries culturals i creatives, per contribuir a la imatge d’Espanya com a potència cultural mitjançant aplicacions vinculades a Internet i les noves tecnologies.
  • Estimular la participació del sector privat en el finançament de projectes culturals i fomentar el mecenatge cultural.
Termini de sol.licitud: Del 5 al 26 de maig del 2023 a les 14:00