Aprovació de la quarta modificació de les bases específiques de Subvencions per compensar les pèrdues per la reducció forçada dels aforaments
Aprovació de la quarta modificació de les bases específiques de Subvencions per compensar les pèrdues per la reducció forçada dels aforaments

 

 

En data 21 de maig, s’ha aprovat una quarta modificació de les bases per incrementar el percentatge d’aforament a aplicar en el càlcul de la subvenció en períodes de restriccions de mobilitat entre comarques.

  • Segons Resolució CLT/1614/2021, de 21 de maig, aquesta modificació s’aplica de manera retroactiva a la convocatòria de subvencions publicada mitjançant la Resolució CLT/3161/2020, de 30 de novembre, però només per a  espectacles  i concerts que es van dur a terme a partir del 9 d’abril de 2021, quan va entrar en vigor l’obligació d’un confinament comarcal mitjançant la Resolució SLT/971/2021, de 8 d’abril, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública. Aquest confinament comarcal es va prorrogar mitjançant la Resolució SLT 1088/2021, de 16 d’abril.
  • L’àmbit temporal d’aplicació d’aquesta modificació s’acaba el 25 d’abril de 2021.
  • Segons RESOLUCIÓ CLT/1653/2021, de 21 de maig, es modifica l’apartat 4 de la Resolució CLT/3161/2020, de 30 de novembre i s’amplia el període per presentar les sol·licituds fins al 23 de novembre del 2021 (i el periode subvencionable fins al 31 de desembre del 2021) per als espais amb grans aforaments on la limitació pel nombre d’espectadors establerta (1.000 persones) no permeti arribar a cobrir el percentatge d’aforament general permès.

La Resolució CLT/1614/2021, de 21 de maig conté els increments aplicables i les modificacions següents:

1. Es modifica la base 4, que queda redactada de la manera següent:

“— 4 Quantia

4.1 L’import de la subvenció es calcula de la manera següent:

a) Es calcula el nombre d’entrades que representa, per a cada espai escènic o musical, el 16% del seu aforament oficial.

  • En els períodes de limitació de mobilitat en l’entrada i la sortida de persones de cada comarca (confinament comarcal), per l’aplicació de mesures especials de les autoritats sanitàries per a la contenció del brot epidèmic de la COVID-19, es calcula el nombre d’entrades que representa, per a cada espai escènic o musical, el 22% del seu aforament oficial.
  • En els períodes de limitació de mobilitat en l’entrada i la sortida de persones de cada municipi (confinament municipal), per l’aplicació de mesures especials de les autoritats sanitàries per a la contenció del brot epidèmic de la COVID-19, es calcula el nombre d’entrades que representa, per a cada espai escènic o musical, el 28% del seu aforament oficial.
  • En el cas d’espais amb grans aforaments on la limitació del nombre d’espectadors establerta per l’aplicació de mesures de les autoritats sanitàries no permeti arribar a cobrir el percentatge d’aforament general permès, s’ha de calcular el nombre d’entrades que representa el diferencial entre l’aforament efectiu permès segons la limitació del nombre d’espectadors i el 66% de l’aforament oficial de l’espai escènic o musical. Aquest diferencial es calcula respecte del 72% de l’aforament oficial si l’activitat es duu a terme en el període de limitació de mobilitat en l’entrada i sortida de persones de cada comarca (confinament comarcal), i respecte del 78% de l’aforament oficial si l’activitat es duu a terme en un període de limitació de mobilitat en l’entrada i la sortida de persones de cada municipi (confinament municipal), per l’aplicació de mesures especials de les autoritats sanitàries per a la contenció del brot epidèmic de la COVID-19.

2. Es modifica la base 5.1, en funció de la modificació establerta a la base 4.

 

 

 

 

 

 

 

E