Aprovació de la tercera modificació de les bases específiques de Subvencions per compensar les pèrdues per la reducció forçada dels aforaments
Aprovació de la tercera modificació de les bases específiques de Subvencions per compensar les pèrdues per la reducció forçada dels aforaments

 

 

En data 28 d’abril, s’ha publicat al DOGC la Resolució CLT/1186/2021, de 22 d’abril que conté l’Acord del Consell d’Administració de l‘Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) pel qual s’aprova la tercera modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per compensar les pèrdues per la reducció forçada dels aforaments en espais escènics i musicals amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la Covid19.

La resolució conté les següents modificacions relatives a les funcions escolars:

1. Se suprimeix la base 1.2. (que deia: Queden excloses d’aquestes bases les activitats incloses dins la programació escolar i extraescolar.)

2. Es modifica l’apartat c.4) de la base 4.1 en els termes següents:
“c.4) Per a les activitats incloses dins la programació escolar i extraescolar, independentment de l’aforament de l’espai: 4 euros.”