ICUB – Convocatòria de General de Subvencions 2022
ICUB – Convocatòria de General de Subvencions 2022

L’Ajuntament de Barcelona ha publicat al BOPB la Convocatòria General de Subvencions per a l’any 2022, per a la concessió de subvencions per a dur a terme projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l’any 2022.

Termini de presentació de sol·licituds Del 7 al 27 de gener de 2022, ambdós inclosos

ÀMBITS TEMÀTICS

Els projectes susceptibles d’optar a les subvencions gestionades per l’Institut de Cultura es classifiquen en dos àmbits temàtics de ciutat – Àmbit A i Àmbit C. Aquests estan integrats per disset programes.
– Àmbit A. Catorze programes de Cultura: Ab, Ac, Ad, Ae, Af, Ag, Ah, Ai, Aj, Ak, Al, Am, An i Ao.
– Àmbit C. Tres programes d’Educació i Cultura: Ce, Cf i Cg.

 

Els projectes presentats s’hauran d’iniciar i finalitzar dins l’any objecte de la convocatòria, és a dir, entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2022, i hauran de complir els requisits establerts a la convocatòria.

Qui pot sol·licitar l’ajut?

Poden ser sol·licitants de les subvencions a les que fa referència aquesta convocatòria les persones jurídiques i físiques que hagin de fer l’activitat prevista per al seu atorgament, amb les particularitats que es concreten al punt 15 “Requisits i Criteris de valoració específics” d’aquesta convocatòria segons l’àmbit temàtic al que es concorri.

Les persones sol·licitants han de complir els requisits establerts a la Base 4 de les Bases Reguladores Generals.

 

 

 

 

Enllaços d'interès