Convocatòria de subvencions per a projectes de caràcter puntual.
Convocatòria de subvencions per a projectes de caràcter puntual.

L Ajuntament de Barcelona, Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) obre el període de sol·licituds de la Convocatòria de subvencions per a projectes de caràcter puntual.

L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió de subvencions mitjançant concurrència competitiva per a dur a terme projectes artístics, literaris, tecnològics o de qualsevol disciplina cultural, d’interès per a la ciutat, de caràcter excepcional, singular i no periòdic i que es realitzin entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2021 a la ciutat de Barcelona.

S’entendrà per activitat excepcional o singular aquella que no es realitzi cada any com a activitat ordinària, per tant, no se subvencionaran aquelles activitats, esdeveniments que cada any siguin objecte de celebració.

Termini de presentació de sol·licituds: De l’1 al 21 de juny de 2021, ambdós inclosos

 

Qui pot sol·licitar l’ajut?

Poden ser beneficiàries les persones jurídiques i físiques legalment constituïdes i actives.

No cal tenir seu social o delegació al terme municipal de Barcelona. Sí que és obligatori que el projecte es desenvolupi al terme municipal de Barcelona.