Obert termini: Subvencions per a les despeses de funcionament d’empreses i entitats culturals durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID19
Obert termini: Subvencions per a les despeses de funcionament d’empreses i entitats culturals durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID19

NOVA CONVOCATÒRIA de Subvencions per a les despeses de funcionament d’empreses i entitats culturals dels sectors de l’audiovisual, les arts escèniques i la música  durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 en la mesura que ha provocat perjudicis econòmics en els destinataris.

Aquestes subvencions tenen per objecte donar suport al finançament de les despeses de funcionament d’empreses i entitats culturals durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 en la mesura que ha provocat perjudicis econòmics en els destinataris.
  • El període per presentar sol.licituds és del 12 al 30 de novembre de 2020, ambdós inclosos
  • El període subvencionable és de l’1 al 30 de novembre del 2020.
A qui va dirigit: 

Poden optar a aquestes subvencions les empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques, i les entitats privades sense afany de lucre amb domicili a Catalunya que duguin a terme alguna de les activitats econòmiques següents:

En l’àmbit de les arts escèniques (dansa, circ i teatre): 

a) Empreses productores d’espectacles d’arts escèniques.
b) Empreses que siguin propietàries o titulars de la gestió de sales de teatre o carpes estables de circ ubicades a Catalunya.

 

En l’àmbit audiovisual:

a) Empreses i entitats que tinguin la titularitat i la gestió d’una sala d’exhibició cinematogràfica a Catalunya. Als efectes d’aquestes bases, s’entén per sala d’exhibició cinematogràfica el local o recinte obert al públic on, d’acord amb la normativa aplicable, es projecten obres cinematogràfiques a canvi de l’abonament previ d’un preu o d’una contraprestació, sens perjudici que s’hi puguin programar altres continguts.

b) Empreses distribuïdores independents. Als efectes d’aquestes bases s’entén per distribuïdora audiovisual independent l’empresa distribuïdora que no és objecte d’influència dominant, directa o indirecta, ni per part d’empreses d’estats no membres de la Unió Europea ni associats a l’Espai Econòmic Europeu, ni d’empreses prestadores de serveis de comunicació audiovisual, per raons de propietat, de participació financera o per les normes que en regeixen la presa de decisions.

En l’àmbit de la música:

a) Empreses i entitats que es dediquen a la contractació artística dels concerts que formen part de les programacions realitzades de música en viu de caràcter professional.

b) Empreses que siguin propietàries o titulars de la gestió de sales amb programació estable de música en viu ubicades a Catalunya. S’entén per programació estable aquelles programacions que incloguin com a mínim 25
concerts de pagament, per any, en els darrers 3 anys, sense incloure el 2020.

 

Aneu a la barra d'eines