Primer paquet d’ajudes destinades al món cultural
Primer paquet d’ajudes destinades al món cultural

S’obren dues línies de subvencions per a persones, empreses i entitats del sector cultural afectades especialment per les conseqüències  econòmiques de la crisi sanitària. 

El Govern de la Generalitat va aprovar i publicar un primer paquet d’ajudes destinades al món cultural per pal·liar els efectes de la crisi generada per la pandèmia de la Covid-19 i que han d’aplicar-se de forma urgent per evitar que el sistema cultural del nostre país entri en fallida i pugui continuar treballant.

Aquest primer paquet de mesures, amb un import total de 8,4 milions d’euros, conté dues línies de subvencions per a persones, empreses i entitats del sector cultural afectades especialment per les conseqüències econòmiques de la crisi sanitària. Una línia de subvencions, de l’Institut Català de les Empreses Culturals, té per objecte compensar les despeses de funcionament de les empreses i entitats culturals durant la crisi sanitària provocada per la pandèmia. L’altra línia de subvencions, de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, té per objecte compensar les pèrdues per la cancel·lació d’espectacles i activitats culturals amb motiu de la crisi sanitària esmentada.

Línia per compensar les pèrdues per cancel.lació d’espectacles i activitats culturals amb motiu de la covid-19 (3,7 milions d’euros). Poden optar a aquest ajut:

  • Treballadors autònoms, societats civils i mercantils, i entitats privades sense ànim de lucre, que el seu àmbit d’actuació principal tingui incidència a Catalunya, que realitzen activitats professionals, artístiques i tècniques remunerades.
  • Entitats sense ànim de lucre amb domicili a Catalunya que organitzen activitats culturals.

 

Línia per donar suport al finançament de les despeses de funcionament d’empreses i entitats culturals durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 (4,7 milions d’euros)

En l’àmbit de les arts escèniques (dansa, circ i teatre) poden optar:

  • Empreses distribuïdores d’espectacles d’arts escèniques.
  • Empreses i entitats que tinguin la titularitat i la gestió de sales de teatre o carpes estables de circ ubicades a Catalunya.

Podeu accedir a la Nota de Premsa del Goverm per conèixer tots els detalls.

Enllaços d'interès

Aneu a la barra d'eines