Segona convocatòria d’aportacions reintegrables a la distribució i explotació d’espectacles
Segona convocatòria d’aportacions reintegrables a la distribució i explotació d’espectacles

Des del Departament de cultura informen de la segona convocatòria d’Aportacions reintegrables a la distribució i explotació d’espectacles

Les aportacions reintegrables són uns ajuts econòmics en forma de “cofinançament” que permeten a l’empresa disposar de finançament a priori per a un projecte cultural.

L’objecte és la concessió d’ajuts amb la tipologia següent:
• Ajuts a projectes de distribució i explotació d’espectacles arreu de Catalunya, excepte Barcelona, dels àmbits del teatre, la dansa, el circ i la música en viu, tret dels concerts d’orquestres simfòniques.
• Ajuts a projectes de distribució i explotació de gires de concerts d’orquestres simfòniques arreu de Catalunya. Als efectes d’aquestes bases, s’entén per concert d’orquestra simfònica l’executat per una orquestra d’un mínim de 12 músics.
• Ajuts a projectes d’explotació d’espectacles dels àmbits del teatre, la dansa, el circ i la música en viu al municipi de Barcelona i fora de Catalunya
No són objecte d’aquests ajuts els projectes relatius a espectacles inclosos en els programes de festes majors municipals.

El termini per sol·licitar la subvenció és del 09 de juliol al 30 de setembre de 2020, ambdós inclosos.

El calendari d’explotació del projecte s’ha de produir entre l’1 de juliol del 2020 i el 30 de juny del 2021, ambdós inclosos.

A qui va dirigit:
A empreses privades, ja siguin persones físiques o jurídiques, de promoció d’espectacles de música en viu, de producció i distribució d’espectacles i les companyies professionals de teatre, de dansa o de circ, que compleixin els requisits de la base 3. Les empreses exhibidores de teatre, música, circ o dansa no poden sol·licitar ajut.
Pel que fa als ajuts per concerts d’orquestres simfòniques també poden presentar sol·licituds les entitats privades sense afany de lucre.
També poden presentar sol·licituds les agrupacions d’empreses que es constitueixen unions temporals d’empreses (UTE).

El telèfon de contacte per consultes sobre les línies de subvencions: 93 552 91 67 i per consultes sobre la tramitació telemàtica: 93 552 91 66
Horari: de 9 a 14 h. de dilluns a divendres.