Subvencions a activitats de desenvolupament d’audiències
Subvencions a activitats de desenvolupament d’audiències

 

 

L’Institut de les Indústries culturals (ICEC) obre convocatòria per sol.licitar subvencions per a l’execució de plans de desenvolupament d’audiències per a la Cultura

L’objecte d’aquesta línia de subvencions és per a l’adquisició o implementació d’eines tecnològiques per a l’execució de plans de desenvolupament d’audiències a Catalunya que ajudin a conèixer i a fidelitzar els públics en relació amb els sectors de les arts escèniques (dansa, teatre i circ), les arts visuals, l’audiovisual, el llibre, la música, els videojocs i la cultura digital.

Les subvencions que preveuen aquestes bases s’adeqüen al Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea.

 

Termini per sol·licitar l’ajut: del 20 d’abril al 10 de maig de 2021, ambdós inclosos

 

A qui va dirigit:

Poden ser beneficiàries de les subvencions les empreses privades, tant persones físiques com jurídiques, que duguin a terme la seva activitat en els àmbits que s’indiquen a la base 1.
També poden ser beneficiàries de les subvencions les entitats privades sense ànim de lucre que representin un col·lectiu de professionals, empreses o entitats d’un sector cultural, o que es dediquin de forma continuada a la promoció, l’estudi i el foment de tot o part d’un àmbit o sector cultural dels que s’esmenten a la base 1.

Documents