Subvencions del Programa per a l’impuls socioeconòmic del territori
Subvencions del Programa per a l’impuls socioeconòmic del territori

 

L’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, anuncia l’inici de la cinquena convocatòria d’Impulsem el que fas, un programa que ja s’ha consolidat com aposta clara d’impulsar l’economia als barris i als districtes de la ciutat, a través d’injeccions econòmiques que permeten a nous projectes locals finançar-se i començar la seva activitat. Com a particularitat, aquest any Impulsem el que fas està dotat del pressupost municipal més alt fins ara, 3,2 milions d’euros, que es traduiran en la creació de fins a 150 nous projectes finançats, amb l’objectiu de reactivar l’economia, ara mateix marcada pel context de pandèmia.

La modalitat de projectes finançats destinada a reactivar l’ocupació arriba fins el milió d’euros, atesa la importància de generar llocs de feina a la ciutat.

Les sol·licituds per rebre les subvencions es podran presentar des del 6 d’abril fins el 5 de maig de 2021, adreçades tant a persones treballadores autònomes, com a empreses i entitats, inclosos comerços i serveis de proximitat, en qualsevol de les set modalitats convocades. Les subvencions que cobreixen el 80% del pressupost d’un projecte poden arribar a 50.000 euros. L’import màxim de subvenció a la darrera convocatòria era de 40.000 euros.

Les 7 modalitats d’Impulsem el que fas:

Enguany les 7 modalitats s’han ajustat als requeriments i les necessitats detectades en la conjuntura actual, posant el focus en la reactivació econòmica i incrementant en 1.740.000 euros el crèdit inicial de la convocatòria de l’any passat. Impulsem el que fas 2021 és, de les cinc convocatòries llançades fins ara, la que té més finançament per a projectes econòmics al territori.

  • La modalitat 1 és per a la Dinamització de locals buits en planta baixa, amb una dotació de 600.000 euros. En anteriors convocatòries també hi havia aquest objectiu i ara s’ha renovat i readaptat al context actual. En aquest cas, es tracta d’impulsar l’activitat de les empreses i l’emprenedoria al territori, sempre que impliquin l’ocupació de locals buits en planta baixa, per inici d’activitat o per trasllat d’activitat de planta pis a planta baixa incloent, per primera vegada, tots els barris i districtes de la ciutat de Barcelona.
  • La modalitat 2 és per a la Innovació Socioeconòmica i Economia Social i Solidària en sectors estratègics i clau territorial, amb un pressupost de 400.000 euros, un 60% més que la quantitat destinada l’anterior edició. L’objectiu és fomentar la innovació socioeconòmica i l’Economia Social i Solidària (ESS) vinculada al territori, recolzant la creació d’activitat econòmica i donant prioritat al teixit socioempresarial existent afectat per la covid19; a través de l’impuls de projectes en sectors estratègics i l’articulació territorial recollits en l’Estratègia ESS BCN 2030.
  • La modalitat 3 és per al Foment de l’ocupació de qualitat al territori, que, com a novetat d’aquesta convocatòria, surt amb un crèdit inicial d’1 milió d’euros, per a generar nous llocs de treball. L’objectiu és crear iniciatives o accions innovadores adreçades a col·lectius especialment vulnerables a l’atur, així com la promoció de l’ocupació de qualitat amb sous dignes i bones condicions laborals. Els diferents projectes –als qui se’ls demana que incorporin la perspectiva de gènere de forma transversal- podran ser actuacions d’orientació per l’ocupació; actuacions de formació i capacitació; actuacions de mercat de treball i intermediació o de qualitat de l’ocupació i abordatge de la precarietat laboral.
  • La modalitat 4 és la de Turisme responsable i sostenible al territori, amb 200.000 euros destinats a desenvolupar projectes, iniciatives o actuacions en l’àmbit turístic adreçades a l’impuls de l’activitat econòmica, el foment de l’emprenedoria i l’empresa responsable, la creació i promoció de l’ocupació de qualitat, la generació de nova activitat i l’arrelament del turisme en els barris i districtes de la ciutat.
  • La modalitat 5 és la de Barcelona Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible, coincidint que aquest 2021 se celebra aquesta capitalitat. Aquesta modalitat és una renovació de la categoria de models agroalimentaris sostenibles en convocatòries anteriors. L’objectiu és desenvolupar projectes o iniciatives socials i/o empresarials que contribueixin a avançar cap a un canvi de model de consum més responsable i, en especial, a garantir una alimentació sana, justa i sostenible a la ciutat. El pressupost és de 500.000 euros.
  • La modalitat 6 és de nova creació i és per a centres de distribució urbana de mercaderies d’última milla, per a la qual s’hi destinen 250.000 euros. L’objectiu d’aquesta modalitat és millorar l’eficiència i reduir l’impacte del repartiment urbà de mercaderies mitjançant el desplegament d’iniciatives de repartiment d’última milla en vehicles de zero emissions
  • I la modalitat 7, també nova, és la d’Indústries creatives en el territori, amb valor de 250.000 euros per projectes creatius, que respon a l’estratègia d’apostar per les indústries creatives i culturals com a motor econòmic i font de nous projectes. L’objectiu, per tant, en aquest cas, serà el de desenvolupar projectes, iniciatives o actuacions en aquest àmbit que facin de palanca de nova activitat econòmica, fomentin l’emprenedoria i empreses responsables, i promogui l’ocupació de qualitat i activitat creativa i cultural arrelada als territoris.