Subvencions per a activitats professionals de Circ, Dansa i Teatre per a entitats sense ànim de lucre
Subvencions per a activitats professionals de Circ, Dansa i Teatre per a entitats sense ànim de lucre

 

 

El Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Inciativa Cultural (OSIC) obre convocatòria per sol.licitar Subvencions per a activitats professionals de circ, dansa i teatre per a entitats sense ànim de lucre

 

Subvencions a activitats de dansa de caràcter professional

 

Són subvencions per a activitats de dansa de caràcter professional d’acord amb les modalitats següents:

a) Suport a l’organització d’activitats de formació no reglada per a professionals. Per a aquesta modalitat, només es pot presentar una sol·licitud amb un un únic projecte.
b) Suport a la creació, producció i presentació pública d’espectacles. Es pot sol·licitar la subvenció per a aquelles produccions enteses com a nou espectacle, o bé per a projectes en residència. També les reposicions o revisions d’aquelles creacions en què la producció originaria tingui, com a mínim, 4 anys d’antiguitat. Per a aquesta modalitat, es pot presentar un màxim de tres produccions, cadascuna en una sol·licitud sol·licitud diferent.
c) Suport a l’exhibició d’espectacles. Per a aquesta modalitat, només es pot presentar una sol·licitud amb un un únic projecte.

Termini per sol·licitar l’ajut: del 15 d’abril al 3 de maig de 2021 (ambdós inclosos).

A qui va dirigit

  • A entitats privades sense ànim de lucre que duguin a terme tota o una part de la seva activitat en l’àmbit de la dansa.
  • A agrupacions sense personalitat jurídica que es reuneixen per a projectes conjunts, sempre que tots els seus membres, que tindran la consideració de beneficiaris, siguin entitats privades sense ànim de lucre.

 

Subvencions a activitats de circ de caràcter professional 

 

Són subvencions a activitats de circ de caràcter professional d’acord amb les modalitats següents:

a) Suport a l’organització d’activitats de formació no reglada per a professionals. Per a aquesta modalitat, només es pot presentar una sol·licitud amb un un únic projecte.
b) Suport a la nova creació, producció i presentació pública d’espectacles. Es pot sol·licitar la subvenció per a aquelles produccions enteses com a nou espectacle, o bé per a projectes en residència. També s’entenen com a nou espectacle, les reposicions o revisions d’aquelles creacions en què la producció originària tingui, com a mínim, 4 anys d’antiguitat. Per a aquesta modalitat, es pot presentar un màxim de tres produccions, cadascuna en una sol·licitud sol·licitud diferent.
c) Suport a l’exhibició d’espectacles.Per a aquesta modalitat, només es pot presentar una sol·licitud amb un un únic projecte.

Termini per sol·licitar l’ajut: del 15 d’abril al 3 de maig de 2021 (ambdós inclosos).

A qui va dirigit

  • A les entitats privades sense ànim de lucre que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l’àmbit del circ.
  • A les agrupacions d’entitats sense personalitat jurídica que es reuneixen per a projectes conjunts, sempre que tots els seus membres, que tindran la consideració de beneficiaris, siguin entitats privades sense ànim de lucre.

 

Subvencions a activitats de teatre de caràcter professional 

 

Són subvencions a activitats de teatre de caràcter professional d’acord amb les modalitats següents:

a) Suport a l’organització d’activitats de formació no reglada per a professionals. Per a aquesta modalitat, només es pot presentar una sol·licitud amb un un únic projecte.
b) Suport a la nova creació, producció i presentació pública d’espectacles. Es pot sol·licitar la subvenció per a aquelles produccions enteses com a nou espectacle. També s’entenen com a nou espectacle, les reposicions o revisions d’aquells espectacles en què la producció originària tingui, com a mínim, 4 anys d’antiguitat. Per a aquesta modalitat, es pot presentar un màxim de tres produccions, cadascuna en una sol·licitud sol·licitud diferent.
c) Suport a l’exhibició d’espectacles. Per a aquesta modalitat, només es pot presentar una sol·licitud amb un un únic projecte.

Termini per sol·licitar l’ajut: del 15 d’abril al 3 de maig de 2021 (ambdós inclosos).

A qui va dirigit

  • A les entitats privades sense ànim de lucre que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l’àmbit del circ.
  • A les agrupacions d’entitats sense personalitat jurídica que es reuneixen per a projectes conjunts, sempre que tots els seus membres, que tindran la consideració de beneficiaris, siguin entitats privades sense ànim de lucre.