Subvencions per a obres de millora o per a l’adquisició d’equipament d’empreses d’arts escèniques i de sales privades de teatre de Catalunya, excepte de la ciutat de Barcelona
Subvencions per a obres de millora o per a l’adquisició d’equipament d’empreses d’arts escèniques i de sales privades de teatre de Catalunya, excepte de la ciutat de Barcelona

 

L’Institut de les Indústries Culturals (ICEC) obre convocatòria de Subvencions per a obres de millora o per a l’adquisició d’equipament d’empreses d’arts escèniques i de sales privades de teatre de Catalunya, excepte de la ciutat de Barcelona.

Aquesta línia d’ajuts té per objecte la concessió de subvencions per a obres de millora o per a l’adquisició d’equipament, d’acord amb les modalitats següents:

a ) Empreses d’arts escèniques. S’estableixen dues submodalitats en funció de la inversió:
a.1) Obres de millora
a.2) Adquisició d’equipament.

b) Sales privades de teatre de Catalunya, excepte de la ciutat de Barcelona. S’estableixen dues submodalitats en funció de la inversió:
b.1) Obres de millora
b.2) Adquisició d’equipament.

En queden exclosos la millora d’infraestructures o adquisició d’equipament per a usos que no siguin exclusivament artístics i les operacions d’arrendament financer contractades.

 

El període per presentar sol·licituds és del 18 de març al 8 d’abril de 2021, ambdós inclosos

 

A qui va dirigit:

  1. Les empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques, que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l’àmbit de les arts escèniques, domiciliades a Catalunya, o bé amb domicili en un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu i amb establiment operatiu a Catalunya.
  2. Les agrupacions d’empreses que es constitueixin en unions temporals d’empreses (UTE), d’acord amb la Llei de l’Estat 18/1982, de 26 de maig, sobre règim fiscal d’agrupacions i unions temporals d’empreses i de societats de desenvolupament regional.
  3. No poden optar-hi les entitats sense finalitat de lucre ni els ajuntaments o ens vinculats o dependents inclosos els consorcis, les fundacions i les societats mercantils amb capital social integrament o majoritàriament de les entitats esmentades.