Subvencions per compensar les pèrdues dels dramaturgs per la reducció forçada dels aforaments
Subvencions per compensar les pèrdues dels dramaturgs per la reducció forçada dels aforaments

 

 

En data 28 d’abril, s’ha publicat l’Acord del Consell d’Administració de l‘Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) pel qual s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per compensar les pèrdues dels dramaturgs per la reducció forçada dels aforaments en espais escènics amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

 

A qui va dirigit:

Poden optar a aquestes subvencions les persones físiques que són autores d’una obra teatral en llengua catalana o occitana que ha estat programada i representada amb públic de pagament en algun espai escènic, públic o privat de Catalunya.

 

Termini de presentació de sol·licituds: del 7 de maig al 29 d’octubre de 2021 (ambdós inclosos).

 

Requisits, condicions i incompatibilitats:

Per obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les persones sol·licitants, a més dels requisits i les condicions que estableix la base general 4, han de complir els següents:

  • L’espai escènic ha d’estar localitzat en el territori de Catalunya i s’ha d’haver vist afectat per l’aplicació de mesures especials de les autoritats sanitàries per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID19 que comportin una reducció de l’aforament de l’espai esmentat inferior al 70%, en la data de realització de l’espectacle de pagament programat. No se subvenciona per aquestes bases la reducció d’ingressos per la suspensió total dels espectacles per ordre de les autoritats sanitàries.
  • Cal presentar una sol·licitud per cada espectacle de pagament, independentment del nombre de representacions o actuacions que han patit la reducció de l’aforament.
  • Els espectacles de pagament s’han d’haver realitzat durant el període que determini la convocatòria.
  • S’han d’acreditar els espectacles de pagament pels quals el dramaturg té dret a rebre la subvenció i, en concret, el títol de l’obra representada, el nombre de funcions que s’han representat, el preu de venda i els percentatges sobre el taquillatge que ha acordat amb l’espai escènic pels drets d’autor sobre l’obra representada.

 

 

Enllaços d'interès