Subvencions per donar suport a projectes de podcasts en català o occità
Subvencions per donar suport a projectes de podcasts en català o occità

 

L’Institut de les Indústries culturals (ICEC) obre convocatòria per sol.licitar Subvencions per donar suport a projectes de podcasts en català o occità.

El període per presentar sol·licituds és del 06 d’abril al 06 de maig, tots dos inclosos.

L’objecte és donar suport a projectes de podcasts en català o occità que tractin temes relacionats amb la indústria de l’audiovisual, de les arts visuals, de les arts escèniques, de la música, del llibre o del videojoc, o que tractin de la relació de l’art i la cultura amb la tecnologia i la innovació. Així mateix, són subvencionables els podcasts de ficció narrativa.

Als efectes d’aquestes bases, s’entén per podcast una sèrie d’episodis en format d’àudio digital amb una periodicitat definida que es poden descarregar per ser escoltats en ordinadors i reproductors portàtils amb un sistema de subscripció.

L’objecte del projecte pot ser un podcast de nova creació o fer una nova temporada d’un podcast creat prèviament.

Es pot sol·licitar subvenció per adquirir material tècnic per fer el podcast de temàtica cultural o per a les despeses de realització d’una temporada del podcast de temàtica cultural, o bé per a tots dos conceptes.

Queden exclosos de les subvencions:

a) Els podcasts que tinguin un caràcter formatiu o acadèmic.
b) Els podcasts que s’hagin emès en primera instància en emissores de ràdio com a programes o seccions.
c) Els arxius d’àudio en directe (streaming).
d) Els arxius d’àudio publicats en llocs web que no estiguin disponibles per a subscripció i descàrrega.
e) Els arxius audiovisuals.
f) Els audiollibres.Als efectes d’aquestes bases, s’entén per audiollibre el producte digital obtingut mitjançant la gravació de la lectura en veu alta d’un llibre imprès, susceptible de ser reproduït en dispositius electrònics.

A qui va dirigit:

Poden optar a les subvencions les empreses privades, tant persones físiques com jurídiques, que duguin a terme les activitats que estableix la base 1 i que compleixin els requisits i les condicions que estableix la base 3.